Αδιατάρακτες κοπές μπετόν Σέρρες

Αρμοκόφτης για αδιατάρακτες κοπές Husqvarna

Αρμοκόφτης χειρός για αδιατάρακτες κοπές Husqvarna

Κοπές τοίχων και τοιχίων Σέρρες

Wall Saw Hilt

Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος Σέρρες

Καροτιέρα Hilt. Διάτρηση έως 30cm

Εσκαφέας Bobcat Σέρρες

Εσκαφέας Bob Cat.

Εσκαφέας Bobcat Σέρρες

Εσκαφέας Bob Cat.

Κομπρεσέρ έργων Σέρρες

Ρυμουλκούμενο κομπρεσέρ αέρος.

Χωματουργικές εργασίες Σέρρες

Ανατρεπόμενο φορτηγό

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα έρθουμε στο χώρο σας για μια δωρεάν εκτίμηση κόστους