Κυριακίδης αδιατάρακτες κοπές Σέρρες

Από μία ανακαίνιση και αλλαγή διαρρύθμισης που θα αφορά το γκρέμισμα ενός κτιρίου μέχρι και την κατεδάφιση ενός ολόκληρου κτιρίου και ένα δημόσιο έργο.

Κατεδαφίσεις συλλογή και κάδοι μπαζών Σέρρες

Κατεδαφίσεις – Συλλογή Μπαζών

Οι κατεδαφίσεις είναι μία εργασία με εφαρμογή σε πολλά πεδία. Από μία ανακαίνιση και αλλαγή διαρρύθμισης που θα αφορά το γκρέμισμα ενός κτιρίου μέχρι και την κατεδάφιση ενός ολόκληρου κτιρίου και ένα δημόσιο έργο. 

Αναξαρτήτως όγκου η εταιρεία μας φροντίζει για την ολοκλήρωση του έργου με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα αναλαμβάνει και την αποκομιδή και την μεταφορά των μπαζών.

Χάρις τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων που διαθέτουμε αναλαμβάνουμε την ολοκλήρωση κάθε έργου.

Ενδεικτικά μερικές από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων
  • Πασαλομπήξεις και δενδροφυτεύσεις
  • Συμπιέσεις εδάφους
  • Διατρήσεις μπετόν
  • Διασπάσεις μπετόν
  • Αδιατάρακτες κοπές μπετόν

Η εταιρεία μας γνωρίζει και μπορεί να προγραμματίσει και να εκτελέσει όλες ττις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας μια κατεδάφιση.

Φόρμα επικοινωνίας

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας

Αδιατάρακτες κοπές σκυροδέματος Σέρρες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα έρθουμε στο χώρο σας για μια δωρεάν εκτίμηση κόστους