Κυριακίδης αδιατάρακτες κοπές Σέρρες

Οι χωματουργικές εργασίες που αναλαμβάνουμε αφορούν τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, εργολάβους οικοδομών, δήμους κλπ.

Συμπιέσεις εδαφών χωματουργικές Κυριακίδης Σέρρες

Χωματουργικές εργασίες

Οι χωματουργικές εργασίες είναι ανάμεσα στους κύριους τομείς δράσης της εταιρείας μας.

Ενδεικτικά μερικές από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων
  • Πασαλομπήξεις και δενδροφυτεύσεις
  • Συμπιέσεις εδάφους

Η ομάδα μας απαρτίζεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο διαθέτει την απαραίτητη πείρα και τεχνογνωσία για να φέρει εις πέρας κάθε εργασία πάντα με ασφάλεια. 

Οι χωματουργικές εργασίες που αναλαμβάνουμε αφορούν τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, εργολάβους οικοδομών, δήμους κλπ. Η ολοκλήρωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε γίνεται εντός του συμφωνηθέντος χρόνου. Η ποιότητα και η έντιμη συνεργασία μας με τους μέχρι τώρα πελάτες μας, μας έχει καθιερώσει στον χωρο.

Φόρμα επικοινωνίας

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας

Αδιατάρακτες κοπές σκυροδέματος Σέρρες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα έρθουμε στο χώρο σας για μια δωρεάν εκτίμηση κόστους