Διάτρηση σε οπλισμένο τοιχειο αντλιοστασίου στο Μελινικιτσι Σερρών για Φ112 και Φ132 σε βάθος διάτρησης 0.30cm.