Διατρήσεις σε αγωγούς ομβρίων υδάτων στη Σέρρες επί της οδού Σιγής για Φ220 και σε βάθος διάτρησης 31cm.