Διάστρωση σκυροδέματος σε προαύλιο χώρο μονοκατοικίας στην πόλη των Σερρών