Κατασκευή/ανακαίνιση

Διαστρωση σκυροδέματος σε προαύλιο χώρο μονοκατοικίας στην πόλη των Σερρών